PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Tarih ve İnkılap TarihiSayfa : [1] 2

 1. 19 Mayis ’ta TÜrkİye ’nİn İÇİnde BulunduĞu Şartlar Ve Halki BÜtÜnleŞtİrmedekİ RolÜ
 2. Çerkez Ethem (1885 - 1948 )
 3. Genelgeler Ve Kongreler
 4. İstiklal Mahkemeleri
 5. Osmanlı Arması ve Anlamı
 6. Sultan Abdülaziz
 7. Sultan Birinci Abdülmecid
 8. Sanayi İnkılabı
 9. Sultan İkinci Bayezid
 10. Sultan Üçüncü Mehmed
 11. Sultan İkinci Selim
 12. Kanuni Sultan Süleyman
 13. Yavuz Sultan Selim
 14. Sultan Üçüncü Murad
 15. Alâiye Beyliği - Tarih
 16. Batı Hun İmparatorluğu
 17. Batı Hun İmparatorluğu - Tarih
 18. Mezopotamya Medeniyetleri
 19. 1838 Balta Limanı Anlaşması ve Osmanlı İmparatorluğuna Etkileri - Tarih
 20. 666 Sayısı
 21. 93 Harbi (1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı) - Tarih
 22. Avarlar (Avar İmparatorluğu) - Tarih
 23. Avrupa Hun İmparatorluğu
 24. Avrupa Hun İmparatorluğu - Tarih
 25. Martin Luther King Suikasti
 26. Osmanlı Tarihinin İlkleri
 27. Battal-Nâme - Tarih
 28. Bucaş Antlaşması ( 2017 Fırlama Tim )
 29. Çaka Bey
 30. Dilmaçoğulları Beyliği - Tarih
 31. Ludîler - Tarih
 32. Saraybosna Suikastı
 33. Tarihte Belirli Ölümler..
 34. Amerika'nın Aidat Verdiği Tek Devlet - Osmanlı Devleti
 35. 31 Mart Olayını Hazırlayan Olaylar
 36. Misak-ı Millî (Millî And) - Tarih
 37. Laİklİkten Önce Dİn Ve Devlet İlİŞkİsİ
 38. Atatürk'ün Sözlerinden...
 39. Kösedağ Savaşı ( 2017 Fırlama Tim )
 40. Osmanli Tarihinin ilkleri...
 41. Anadolu Medenİyetlerİ
 42. Anadolu Medenİyetlerİ
 43. TÜrk Adinin Anlami Ve KÖkenİ
 44. Türklerin Başlıca Yurdu & Ilk Türk Devleti
 45. Türklerin Kullandıkları Takvimler
 46. Özgür Cumhuriyet FırkasıoLayı Ve Değerlendirmesi(ivedi)
 47. Türk Destanları
 48. Osmanlı Duraklama Dönemi_slayt
 49. Milletler Cemiyetine Girişimiz!!!
 50. Türk Destanları
 51. Tekalif-i Milliye (PDT®)
 52. Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi (PDT®)
 53. Ayaklanmalar (PDT®)
 54. Yardım!!! Cumhuriyetin Birincil yıllarında yaşanan gelişmeler nelerdir?
 55. Çıkmış Sorular
 56. ?Osmanlı Tarihi?Osmanlı Sembolleri?Dönem Ödevi?Acele?
 57. ARKADAŞLAR KOLUM KIRIK ARAŞTIRAMIYOM DÖNEM ÖDEW1.Dünya savaşı ve osmanlının cepheleri
 58. Malazgirt Savaşı ile ilgili bilgiler (data,fotoğraf,resim)
 59. 2. Dünya Savaşı
 60. DaĞilma DÖnemİ 19. YÜzyilda Osmanli Devletİ
 61. Osmalnlı Belgeselleri
 62. acill yardımmm
 63. RöNeSaNs
 64. Lozan BariŞ AntlaŞmasi
 65. Osmanli Devletİnde Sanat (power Poİnt GÖsterİsİ)
 66. Osmanli Tarİhİ Kronolojİsİ
 67. Osmanlı Hukuk Sistemi
 68. Coğrafi Keşifler Sebepleri Ve Sonuçları
 69. I.dÜnya SavaŞi(1914-1918)
 70. Tarİhte Devİrler (ÇaĞlar)
 71. Birinci Dünya Savaşı Sonunda Osmanlı Devletinin Durumu
 72. Osmanlı Artma Dönemi_slayt
 73. Ataturkun Sanayi İnkilabında yaptıgı yenılıkler
 74. Birinci İnönü Muharebesi
 75. İkinci İnönü Muharebesi
 76. Hendek Savasi
 77. Alaşehir Kongresi
 78. Türklerde At, avrat.silah....
 79. 1.Dünya Savaşı
 80. Otuzbir Mart Vakası
 81. Kırım Savaşı (Kırım Harbi)
 82. Haclı Seferleri
 83. Osmanli TÜrkİye ’sİnde Azinlik Okullari
 84. Bombaya Yazı Yazan Çocukla , Bombanın Bacağını Kopardığı Çocuğun Hikayesi...
 85. Lozan Barış Anlaşması 24 Temmuz 1923
 86. HARF İNKILABI 1 Kasım 1928
 87. İstanbul'un Fethİ
 88. İstİklal MarŞinin KabulÜ 12 Mart 1921
 89. Çanakkale Harbinin unutulmaz kahramanı KOCA SEYİD
 90. Imam-ı Muhammed Gazali
 91. I. Dünya Savaşını Bitiren Antlaşmalar
 92. Memlük Devleti
 93. Fransız İhtilali 1789-1804
 94. Orhun Yazıtları
 95. Büyük Selçuklu devletinin Kuruluşu
 96. Yeniçeri Ocağının Kaldırılması
 97. Dünyanın akışını değiştiren çarpıcı şah mat olayları
 98. Şeyh Bedrettin
 99. Kız Kulesi Hikayesi
 100. Eskİ Çaglarda TÜrkİye Ve Çevresİ (YENİ ÖSS SİSTEMİNE TARAFINDAN )
 101. Ömer Muhtar (1862 - 1931)
 102. Hitit Mimarisi
 103. Hititler
 104. Lelegler
 105. Kommagene Krallığı
 106. Türk Devletleri...
 107. İskenderiye
 108. Vikingler
 109. Darı Medeniyeti
 110. Romalılar
 111. Nasrettin Hoca'nın Hayatı...
 112. Namık Kemal'in Hayatı...
 113. Mevlana'nın hayatı..
 114. Aşık Veysel'in Hayatı...
 115. Yunus Emre'nin Hayatı...
 116. Hacı Bektaş Veli'nin Hayatı...
 117. Yahya Kemal Beyatlı'nın hayatı...
 118. jön türkler
 119. Hoş Sanatlar
 120. Ordu Teşkilatı
 121. Kırım Savaşı
 122. Küçük Kaynarca Antlaşması
 123. Berlin Antlaşması
 124. Lale Devri
 125. Karlofça Antlaşması
 126. Sevr Antlaşması
 127. Islahat Fermanı
 128. Saltanatın Kaldırılması
 129. Misâk-ı Millî ve Lozan Barış Konferansı Belgelerinde Musul Meselesi - Tarih
 130. fazla partili hayata geçiş
 131. Anadolu Medeniyetleri
 132. Anadolu Beylikleri
 133. Yıllık-i Vekayi
 134. Vaka-i Hayriye
 135. Osmanli vezirleri
 136. Şura-yı Devlet
 137. Tımar Kanunu
 138. Nizam-ı Cedid
 139. Cülus Bahşişi
 140. Sekban-ı Cedid
 141. Yaş Antlaşması
 142. Asakir-i Mansuri Muhammediye
 143. Devirler
 144. Amerika'nın Keşifi
 145. Kapitülasyonlar
 146. Halifeliğin Kaldırılması
 147. Bİrİncİ DÜnya SavaŞi (İngİlİzce)
 148. 31 Mart Olayini Hazirlayan Olaylar
 149. Yunan Ve Ege UygarliĞi
 150. AydinoĞullari BeylİĞİ
 151. Ankara AntlaŞmasi(20 Ekİm 1921)
 152. Türkçe,Tarih,Cografya ve Felsefe derslerinin tümü !!!!
 153. OsmanLı DevLetinde YENILIK HareketLeri..
 154. Ii.mahmut DÖnemİ ( 1808 - 1839 ) pdt
 155. Sırp İsyanları PDT
 156. Yunan İsyanı PDT
 157. Kuyucu Murat Paşa PDT
 158. Tanzİmat DÖnemİ Osmanli DiŞ Polİtİkasi pdt
 159. Fransiz İhtİlalİnİn Osmanli Devletİ'ne Yansimasi Ve Etkİlerİpdt
 160. Ii. Tanzİmat Devrİnİn SİyasÎ Olaylaripdt
 161. Aynalı Kavak Tenkihnamesi
 162. Emanet-i Mukaddes
 163. Enosis
 164. Etnik-i Eterya
 165. Çanakkale Savaşı Hakkında Geiş Data
 166. Hıdiv
 167. Darı Cephesi
 168. Mürur Teskeresi
 169. Takvim-i Vekayi
 170. Kayı Boyu
 171. Büyük (Asya) Hun İmparatorluğu
 172. Lise 1 Tarih Yaprak Testler
 173. Osmanlı Tarihinin Önemli Kişileri
 174. Osmanlı Padişahları
 175. Birincil TÜrk Devletlerİnde KÜltÜr Ve Medeniyet
 176. Zİgguratlar
 177. Gerİleme DÖnemİ
 178. Malazgirt
 179. Mekkenin Fethi
 180. Mete Dön.
 181. Osmanlı Hakkında Herşey
 182. Mezopotamya Medenİyetİ
 183. Mİladİ TAKVIM
 184. HATTAT MUSTAFA RÂKIM ve CELÎ SÜLÜS
 185. Türk-ERmeni ilişkileri
 186. _II. Selim (Sarı Selim)
 187. _I. Mehmed Çelebi
 188. _Sultan II. Abdülhamid Han
 189. _Türk Tezhip Sanatı
 190. _Sultân Abdülaziz
 191. Budin Kuşatması
 192. Şu Destanı
 193. Şu Destanı
 194. Şura-yı Devlet
 195. Zitvatorok Antlaşması
 196. Ermeni Sorunu
 197. Fatih Sultan Mehmet ingilizce biyografisi
 198. Osmanlı Devleti Meşrutiyetler
 199. Atatürk'ün Hayatı İngilizce
 200. TBMM Tarihi
 201. Anadolu'nun Türkleşmesi
 202. Osmanlı Padişahları Hakkında Bilgiler
 203. Mondros Mütareke Antlaşması
 204. TabgaÇ Devletİ
 205. Osmanlı Padişahları...hepsi
 206. Tanzimat Fermanı Ve Sonrası Dönem
 207. 2. (İkinci) Dünya Savaşı
 208. Fenİkelİler
 209. Mutareke Donemi Izmir Basini
 210. Baharat yolu ve önemi
 211. Ipekli yolu ve Önemi
 212. ÇANAKKALE ZAFERİ ve TARİHÇESİ
 213. Londra konferansı
 214. Oğuz Türkleri
 215. Kral Arthur
 216. Adolf Hitler
 217. San Remo Konferansı
 218. Ziştovi Antlaşması
 219. Çin Mitolojisi..
 220. Mustafa Kemal ve Masonluk!!
 221. *** artuklular ve çobanoğulları ***
 222. ***alaiye beyleri ve aydınoğulları beyliği***
 223. *** ankara ahi beyliği ve dulkadiroğulları ***
 224. ***eretnaoğulları ve eşrefoğulları ***
 225. ***germiyanoğulları ve hamidoğulları ***
 226. ***gazi umur bey ve candaroğulları ***
 227. Osmanlı Padişahlarının Vefat Sebepleri
 228. II. SELîM ve dönemi
 229. III. SELİM ve dönemi
 230. II. MAHMÛD ve dönemi
 231. Çanakkale SavaŞinda İngİlİz Oyunu
 232. Gerileme DÖnemi Ve Gerilemeyi Durdurdurma Çabalari
 233. VahİdeddÎn Han Ve DÖnemİ
 234. Süleyman Çelebi dönemi ve sehzadeler
 235. Süleyman Çelebi dönemi ve sehzadeler2
 236. Duraklama DÖnemi Ve Son Basarilar
 237. OsManLı Tarihi(ÇANAKKALE SAVAŞINDA İNGİLİZ OYUNU)
 238. AbdÜlazîz Han (dÖnemİ)
 239. LÂle Devri
 240. Tanzİmat DÖnemİ
 241. Ermenİ Meselesİ
 242. RÛmi Takvim
 243. Tarihimizdeki İcatlar Ve Bulunuşları
 244. Gılgamış Destanı Tarihçesi,Hikayesi,Önemi
 245. Ulusal Çaba Ayaklanmaları 1919-1921 Mahalli Ayaklanmalar
 246. -Islahat Fermanı-
 247. Osmanlı Tarihinde "Mehter" Tanımı,Mekanı,Müzikleri
 248. -Kapıkulu Ocakları- Kuruluş ve Kapanış
 249. -Fetret Devri-
 250. -Çerkez Ethem Olayı- (Yunan Ordusuna Sığınması)
 251. Lale Devrİ 1718 - 1730
 252. Mudanya ve Lozan Uzlaşma Antlaşması !
 253. Mısır Tanrı ve Tanrıçaları (Geniş Anlatım)
 254. IV. Haçlı Seferi Ve Ganimetler Kenti Konstantinopolis
 255. IV. Haçlı Seferi Ve Ganimetler Kenti Konstantinopolis
 256. Nükleer Kıyamet: Atom Bombası
 257. Mezopotamya Medeniyetleri
 258. III. Roma İmparatoru Müslümandı!
 259. Destanlar Hakkında Slayt Destek!!!!
 260. XIII yy daki Moğol İstilasına Dek Kıpçakların Kafkasyadaki Faaliyetleri
 261. Maveraünnehir'in Fethi
 262. Semerkand
 263. Türk İslam Şehirleri Üzerine Bir Analiz-Prof.Dr.Seyfettin Erşahin
 264. lise 2 tarih yazılısında meydana çıkan ya da çıkabilecek sorularhttps://www.2017.com/images/s
 265. 1.Abdülhamit
 266. Nizam-ı Cedid
 267. Sened-i İttifak
 268. Selçuklu Devletinin Çöküşü
 269. II. Meşrutiyet Dönemi ve Trablusgarp Savaşı
 270. İstanbul İstiklal Mahkemesi
 271. Balkan Savaşları
 272. Türklerin islamiyete hizmetleri
 273. Türklerin Tarih Baştan Başa Kullandıkları Yazılar
 274. Atatürk 'ün hayatı
 275. Akadlar
 276. Elamlılar
 277. Göktürk Kağanlığı
 278. Osmanli PadİŞahlari Içki İÇermİydİ?
 279. Malazgirt Savaşı
 280. Kanuni Dönemi Osmanlı Haritası
 281. Anafartalar Cephesi
 282. Anafartalar Savaşı
 283. Ardahan Harekatı
 284. Galiçya Cephesi
 285. Hınçak Komitesi
 286. Megiddo Savaşı
 287. Wilson Prensipleri
 288. atatürk devrimleri
 289. atatürk cumhuriyet ve türk kadını
 290. Istanbul Neden önemli?
 291. Yavuz Ve şah Ismail
 292. Mescid-i Dirâr
 293. Bir Insan Haklari Mahkemesi
 294. İstanbul Semtlerin Adları Nereden Geliyor
 295. Osmanli Öncesİ DÖnem..!
 296. Babiller
 297. Asurlular
 298. Lidyalılar
 299. Anadolu (tÜrkİye) SelÇuklu Devletİ
 300. Alp-er Tunga Destanı
 301. İonyalılar
 302. Osmanlıda Devşirme Sistemi
 303. Bosna-Hersek « Ülkeler Tarihi
 304. Anadolu Uygarlıklarının Başlaması
 305. 4. Hacli Seferlerİ
 306. Mudanya Mütareke AntlaŞmasi
 307. Atatürk ’ün Türk Milletinin Çağdaşlaşmasıyla İlgili Sözleri
 308. TÜrkİye'de Demokrasİnİn GelİŞmesİ
 309. Mısır Tarihi
 310. Lale Devri İste BU
 311. Bİrİncİ İnÖnÜ SavaŞi
 312. İkİncİ İnÖnÜ SavaŞi
 313. Yunan İŞgallerİ
 314. ERMENİ ve GÜRCÜ İŞGALLERİ
 315. İzmİr'İn İŞgalİ
 316. İzmİr'İn İŞgalİne Tepkİler
 317. Yavuz Sultan Selim ve Kürtler
 318. Birincil Müslüman Türk Devletleri
 319. lozan barıştırma antlaşması
 320. 5 Yillik Kalkinma Planlari
 321. Atatürk İlkeleri
 322. Mondros Mütarekesi
 323. 14. yy. başlarında Avrupa'nın siyasi durumu
 324. I. Murat
 325. Milattan Önceki Dönemdeki Türk Göçleri
 326. Türk Göçlerinin Bedensel Sebepleri
 327. 1. Hun İmparatorlukları
 328. Hsiung-nu ’lar
 329. Mete Han Döneminin Genel Özellikleri
 330. Hunların Bölünmesi ve Çi-Çi Han ’ın Kahramanlığı
 331. Attila'nın ölümü
 332. Uygur devleti ile ilgili dia....(çok önemli)
 333. Attila: Tanrı ’nın Kılıcı
 334. Türk Destanları
 335. Yenİ ÇaĞ'da Avrupa Tarİhİ
 336. İzmir'in İşgali
 337. Kurtuluş Savaşını Yönlendiren Öteki Kongreler
 338. Ali Rıza Paşa Hükümeti ve Amasya Protokolü
 339. Sivas Kongresi
 340. Deniz Kavimleri
 341. Dandanakan Savaşı
 342. Danişmendliler
 343. Dürziler
 344. Derebeylik
 345. İskenderiye
 346. İzmir ve Efes Beylikleri
 347. Kommagene Krallığı
 348. Metropolis Kazıları
 349. Maya Takvimi
 350. Tapınak Şövalyeleri
 351. 1830 İhtilalleri
 352. 1848 İhtilalleri
 353. 1887 Almanya-Rusya Antlaşması
 354. Sfenks
 355. Amerika Bağımsızlık Savaşı
 356. Afrika'nın Sömürgeleşmesi
 357. Amerigo Vespucci
 358. Antik Dönem Tarih Yazarları
 359. Aphrodite (Venüs)
 360. Kazıbilim Bilimi
 361. Çin-Japonya Savaşı
 362. Ermenilerin Kökeni
 363. Kadının Yaratılışı
 364. Tamamlanmış Maden Çağı
 365. Dünya'nın Oluşumu
 366. Paleolitik Devir
 367. Vampirler Yaşadılar mı?
 368. Viyana Kongresi
 369. Geniş İçeriği ve Her Yönüyle Atatürk'ün Gizemi
 370. Yunan İlerleyişi ve Sevr
 371. Dilmaçoğulları Beyliği
 372. Yaratılış Efsaneleri
 373. Şah Cihan
 374. The life of Ataturk
 375. Trabzon Rum Devleti
 376. TÜrk-İslam Tarİhİ
 377. Osmanlı'da Devlet Hazinesi ve Vergi Sistemi
 378. Tarihte İlklerin İlkçağ Tarihi
 379. Osmanlı Devletinde (Eyalet Yönetimi)
 380. Bizim Şehvetli Zekamız
 381. Mısır'da Bilim
 382. Fatih Sultan Mehmet Hayatı
 383. Barıştırma Düşüncesi ve Saldırganlık
 384. OrtaÇaĞ Hirİstİyan DÜnyasi'nda Bİlİm
 385. Barut
 386. Her Tarafta Doğuş (Rönesans) Dönemi'nde Bilim
 387. OrtaÇaĞ İslÂm DÜnyasi'nda Bİlİm
 388. Hellenistik Çağ'da Bilim
 389. DoĞal Gaz
 390. Balkanların Tarihi (Kitap özeti)
 391. Galibiyet İçin Stratejiler
 392. Hz. Ayşe
 393. Orta Asya'da Bilim
 394. Osmanlı Türkçesi Edebiyatı - 13. Yüzyıl
 395. AtatÜrk'Ün TÜrk GenÇlİĞİne Hİtabesİ - Asil Metİn
 396. AtatÜrk'Ün ÖlÜmÜ
 397. TÜrk-İslam Tarİhİ
 398. Balkan Savaşları
 399. Anıtkabir
 400. 27 Mayıs Devrimi
 401. Asakir-i Mansure-i Muhammediye
 402. Martin Luther King Suikastı
 403. merabalar
 404. Malcolm X Suikastı
 405. Kennedy Suikastı
 406. Troçki Suikastı
 407. Marsilya Suikastı
 408. An Be An Kurtuluş Savaşı
 409. Tanzimat Fermanı (Gülhane Hatt-ı Hümayunu)
 410. 1.Dünya Savaşındaki Cepheler
 411. Kuvayi Mİllİye Hareketİ
 412. AtatÜrk DÖnemİ TÜrk EĞİtİm Tarİhİ
 413. Osmanlı Çoğalma Dönemi
 414. yardımcı cemiyetler
 415. Osmanli Devletİnİn KuruluŞ DÖnem
 416. > Galya ve Galyalılar
 417. > Sicilya Katliamı
 418. > İskender'in Lahiti
 419. > I.Dünya Savaşı ’nı Bitiren Barıştırma Antlaşmaları
 420. > Küba Devrimi
 421. > La Coubre Patlaması
 422. > Etrüskler
 423. > Zeugma'nın Tarihcesi
 424. Düşman Nasıl Eğitilir
 425. Selçuklu Devletinin Çöküşü
 426. Almanya ve Berlin Duvarı
 427. > 2. Dünya savaşında Japon Hileleri
 428. > Irak Kralliğinin Deklarasyonu
 429. > Yüzyılın Komplosu:11 Eylül
 430. çok acale destek gerekioyor:S:S
 431. Türklerin Orta Asya'dan Çıkışı ve Göçler
 432. İstanbul'un Fethinde Gemiler Karadan Yürütüldü mü?
 433. dünyada meydana gelen göçler
 434. Cumhuriyet Kurarken...
 435. Soğuktan ölen Askerler
 436. Rönesans ve Reformun Çıkış Sebepleri ve Sonuçları
 437. Coğrafi Keşifler
 438. Tolunoğulları Beyliği - Tarih
 439. Yeni Kıtaya(Amerika) göçleri
 440. İllerin Kurtuluş Günleri
 441. Osmanlı Hakkında Herşey
 442. 250 Tane Tarih ile İlgili A-Z ye Kavramlar Gerekli... bulana + repppppp
 443. Milli Mücadele Yıllarında Edirne !
 444. Borclar Kanunu İcra ve Iflas Kanunları Atama Arzu + REP
 445. 1 Nisan a Dek Dönem Ödevi Hakkında Acil Takviye !!!!
 446. atatürk ve bilim
 447. Osmanlı ölçü birimleri
 448. Pearl Harbor Olayı
 449. II. Abdülhamit Dönemi - Tarih
 450. Büyük Taarruz
 451. Büyük Selçuklu Devleti
 452. Paleolitik Devir
 453. Avrupa Tarihi
 454. Avrupa Hun İmparatorluğu <Ayrıntılı Anlatım>
 455. Yavuz Sultan Selİm Ve Yaşamsal (ayrintili)
 456. Ak Hun (Eftalit) İmparatorluğu (Ak Hunlar, Akhunlar)
 457. Dandanakan SavaŞi
 458. Miryokefelon Savaşı ve Türk Tarihindeki Önemi
 459. Hacova Zaferi PDT®
 460. İhtisab PDT®
 461. İmaret PDT®
 462. Kalkolitik Çağ PDT®
 463. Dünya'nın Oluşumu PDT®
 464. Bitmiş Maden Çağı PDT®
 465. Ermenilerin Kökeni PDT®
 466. Çin-Japonya Savaşı PDT®
 467. Arkeoloji Bilimi PDT®
 468. İskenderiye PDT®
 469. Babür İmparatorluğu PDT®
 470. İstiklal Mahkemeleri PDT®
 471. Sultan I. Mustafa PDT®
 472. Sultan I. Ahmed PDT®
 473. Sultan III. Mehmed PDT®
 474. Sultan III. Murâd PDT®
 475. II. Selim (Sarı Selim) PDT®
 476. Kanuni Sultân Süleyman PDT®
 477. Yavuz Sultân Selim PDT®
 478. Afrika'nın Sömürgeleşmesi PDT®
 479. Fâtih Sultân Mehmed PDT®
 480. Sultân II. Murâd PDT®
 481. Yıldırım Bâyezid PDT®
 482. Sultân Orhan PDT®
 483. Sultân I. Murâd PDT®
 484. Osman Bey PDT®
 485. Yüksek Dağ Arslan PDT®
 486. Melikşah PDT®
 487. 1.Kılıç Arslan PDT®
 488. Osman Gazi PDT®
 489. Nasreddin Öğretmen PDT®
 490. Necip Fazıl Kısakürek PDT®
 491. Nedim PDT®
 492. Nef ’i PDT®
 493. Nizamülmülk PDT®
 494. Oğuz Han (Mete) PDT®
 495. Osman Gâzi PDT®
 496. Osman Hamdi Bey PDT®
 497. Pir-i Reis PDT®
 498. Râzî PDT®
 499. İstemi Kağan PDT®
 500. Kadızadei Rumi PDT®