Elektrokardiyografi (EKG) Teknisyeni

Iş Esas Grubu : YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Iş Daha Alçak Asıl Grubu : FİZİK VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ İLE İLGİLİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Iş Grubu : OPTİK VE ELEKTRONİK DONANIM OPERATÖRLERİ

Iş Bölüm Grubu : Tıbbi teçhizat operatörleri

Gereken Asgari Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)


Iş Tanımı :
Hekim talebi doğrultusunda Elektrokardiyografi (ELEKTROKARDIYOGRAM) cihazını kullanarak hastanın kalp atışlarına ait ekg kayıtlarını bölge nitelikli kişidir.

Ödev ve Operasyon Basamakları :
Elektrokardiyografi (EKG) Teknisyeni, işletmenin genel alıştırma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkili bir şekilde kullanarak, emekçi sağlığı, meslek güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun bir şekilde:a) Işlem gerçekleştirmek üzere KALP GRAFIĞI cihazını aranje etmek,b) Hastanın kol, but ve göğüs bölgesinin açtırılmasını ve sedye üzerinde uygun pozisyon verilmesini temin etmek,c) Elektrot denilen dairesel disklerin takılacağı bölgelere jel sürmek,d) Hasta bilgilerini (isim, soyad, tarih, saat vb.) elektrokardiyogram cihazına girmek,e) Kol, ayak elektrotlarını yerinde yerlere yapıştırmak,f) Göğüs elektrotlarını gögüs bölgesine yapıştırmak, g) Kalp Grafiği cihazı çalıştırmak,h) KALP GRAFIĞI cihazından kalp grafiği kayıtları çıktısını edinmek ve hastaya vermeki) Elektrokardiyografi (KALP GRAFIĞI) cihazının bakım, tamiri için ilgililere bilgi vermek, vaktinde yapılmasını karşılamak,j) Mesleği alanındaki gelişmeleri peşine düşüp takip etmek, vb. atama ve işlemleri yerine getirir.
Kaynak: İşkur
__________________