Urartular’da Ölü Kültleri

Urartular da , diğer kültürler gibi ölümden daha sonra hayata inanmışlardı. Urartular’dan ölü gömme ile ilgili belge bize ulaşmamıştır. Ancak arkeolojik bulgulardan ayrıca yakarak hem de yakmadan ölü gömdüklerini, anıtsal mezar yaptıklarını ve ölü hediyesi bıraktıklarını biliyoruz. Açık hava tapınaklarının da ölü kültü ile olan ilşkisini Altıntepe açık hava tapınağı için Özgüç şöyle anlatmaktadır: (bkz. Litaratür)

“ Bu açık hava mabedinin ölü kültü ile ilişkili olduğundan ve muayyen zamanlarda burada toplanıldığından, dini merasimler yapıldığından değişkenlik edilmemelidir. Açık hava mabedinin mâna ve plan bakımından paraleli Urartuda, hatta tüm Anadolu’da mevcut değildir. Bu bakımdan buna Uratuların ortaya koyduğu bir icat gözü ile bakılmalıdır. “
*