Birinci Haçlı Seferi

Birinci Haçlı seferi (1096-1099) katılan orduların miktarı ve sonuçları bakımından en önemli olan Haçlı seferidir. Bu sefer 1095 yılında Papa II. Ürben ve Papaz Piyer Lermit kadar özendirme edilmiştir. 600.000 karakter Haçlı Ordusu, Godfrua do Buyyon kadar sevk ve idare edildi. Eskişehir'de Anadolu Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan göre karşılandı. 1099 yılında da Kudüs, Haçlı Ordusunun eline geçti.

Kudüs'in Haçlılar kadar ele geçirilmesi.

Haçlılar Kudüs'ü zaptettikten daha sonra, Suriye ve Filistin'de bir Kudüs Krallığı kuruldu. Bir zaman daha sonra Türklerin Musul Atabeyi, Halep'i ve Şam'ı geri aldı ve Kudüs Kralını tutsak ederek, krallığına son verdi.
*