Anlaşmalı boşanmalara ücret bağlanmıyor

muvazaalı boşanma anlaşmalı boşanmalar muvazaalı boşanmalar sgk anlaşmalı boşanma babasız maaşını boşandıktan kaç gün daha sonra alınır Arkadaşlar şikeli yada anlaşmalı boşanarak önceki eşinden dul ya da ana babasından babasız aylığı elde etmek isteyenlere bu ücret bağlanmaz. Reform sonrası ulus kurumları, bankalar, GSM operatörleri gibi kurumlardan SGK'ya bilgi akışı bu cins fena niyetlilerin daha kolay ortaya çıkmasını sağladı...
Yeni sosyal güvenlik reformunun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 sonrasında, dul ya da yetimlerin, ölen yakınlarından aylığa hak kazanmalarını engelleyen durumlar var.
Katil benzer veya evlada aylık değil
Reform kanunu olarak ifade ettiğimiz 5510 Sayılı Kanunun 56. maddesinde dul ve yetim aylıklarıyla ilgili olarak kritik bir düzenlemeye yer verildi. Maddenin (a) bendinde, “kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir veya aylık bağlanmış olan sigortalıyı bilerek öldürdüğü ya da öldürmeye teşebbüs ettiği veya bu kanun uyarınca kesintisiz meslek göremez ayla veya malûl duruma getirdiği” görünen o ki dul veya yetimlere aylık bağlanmayacağı hükmü yer alıyor. Fakat mahsus öldürme veya teşebbüs hallerinin varlığı, mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmalı.

ÖRNEK:Tartıştığı devlet memuru eşini bıçaklayarak öldüren Sermet Bey, normalde eşinden dul aylığına hak kazanacakken, eşini kasıtlı olarak öldürdüğü mahkeme kararıyla kesinleştiği için, dul aylığından mahrum kalacaktır. Mirastan reddedilen yetim aylığı alamaz
Dul ve yetim aylıklarının bağlanmadığı bir öteki durum da mirastan reddedilme halidir. Buna ilişkin düzenleme, yine aynı kanun maddesinin (b) fıkrasında düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre, “kendisinden aylık bağlanacak sigortalıya ya da gelir ya da aylık bağlanmamış olan sigortalıya ya da yargı sahibine karşı ağır bir suç işlediği ya da bunlara aleyhinde aile hukukundan doğan yükümlülüklerini kayda değer ölçüde yerine getirmemesi nedeniyle ölüme tabi bir tasarrufla mirasçılıktan çıkarıldıkları” mahkeme kararıyla kesinleşenler de dul ve yetim aylıklarından mahrum kalacaklardır.
Burada bir kimsenin aylıktan yoksun kalması için sadece mirasçılıktan çıkarılması tatmin edici değil. Mirastan çıkarılan kişinin, ya aylığını alacağı kişiye karşı ağır bir kabahat işlemiş olması ya da aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemiş olması gerekiyor. Ayrıca bu durumun da tekrar mahkeme kararıyla kesinleşmiş olması gerekli.
MISAL:Bakıma fakir eşine aleyhinde aile hukukundan kaynaklanan sorumluluklarının hiçbirisini yerine getirmeyen Neriman Bayan, bu durumun mahkeme kararıyla da sabit olması durumunda, ölüm eden eşinden dolayı dul aylığını alamayacaktır.

Kötü niyetlilerin tespiti kolaylaştı
Ülkemizde maksimum görülen sosyal emniyet suiistimallerinin başında anlaşmalı boşanmalar geliyor. Kimi bayanlar önceki eşlerinden kalan dul aylığını alabilmek için, kimileri de esas-babalarından kalan babasız aylığını alabilmek için mevcut eşlerinden anlaşmalı (muvazaalı) olarak boşanıyor. Fakat 5510 Sayılı Kanunun’un 56. maddesinde, “Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle gerçekte birlikte yaşadığı belirlenen benzeyen ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir.
Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar, 96’ncı madde hükümlerine göre (faiziyle birlikte) geri alınır” hükmü yer alıyor. Doğrusu, reform öncesinde bu nesil hileli aylık alanların tespiti pek basit yapılamıyordu. Ama reform sonrasında, ilk önce halk kurumları almak üzere bankalardan GSM operatörlerine kadar böylece çok kurum ve kuruluştan SGK'ya veri akışı gerçekleşiyor. Hal böyle olunca SGK'nın, bu türden usulsüzlükleri saptama etmesi de eskiye nazaran daha kolay oluyor.
Parayı ödemek zorundasınız
SORU: Annem ve babam evliydi. sonradan anneannemden kalan aylığı alabilmek için kağıt üstünde boşandılar. Annem bir süre aylık aldı ve tekrar resmi nikah kıydırdılar. Her Yerde evlenince annemin aylığı kesildi fakat SGK acilen bizden annemin aldığı aylıkları geri istiyor. Biz bu parayı ödemek zorunda mıyız? Ne yapmamız gerekiyor?
YANIT: Anne ve baba yukarıda ifade edildiği gibi muvazaalı boşanma yoluna gitmişler. SGK da bunu tespit etmiş. Bundan sonra bu parayı hukuki faiziyle birlikte ödemekten başka seçeneğiniz yok.*